Dănuț Ungureanu

.

Exemple de bune practici în dezvoltarea turismului rural: comuna Ciocănești, județul Suceava (2019)

.

Bucătăria tradițională şi turismul gastronomic (2019)

.

Considerații privind dezvoltarea turismului rural și a agroturismului în zona montană – stare de fapt și oportunități (2018)

.

„Produsul montan” – o oportunitate de dezvoltare a turismului rural din zona montană (2017)

.

Vandalismul şi securitatea rurală (2016)

.

Spaţiul rural, peisajul şi starea de bine (2016)

.

Experiența andină. Model de dezvoltare a turismului rural în regiunea Cusco, Peru (2015)

.

Autoreglarea emoțională în dezvoltarea identității psihosociale. Ce ne determină să ne întoarcem în spațiul rural? (2015)

.

Turismul piscicol în România. Actualitate și perspective (2015)

.

Inovaţie în Turismul Rural: „InRuTou”, un proiect  internaţional complex, cu instrumente inovatoare pentru  dezvoltarea durabilă a turismului rural în zonele montane (2014)

.

Impactul Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 asupra dezvoltării comunităţilor rurale din zona montană (2014)

.

Zona montană ca destinaţie pentru turismul rural (2013)

.

Exploatarea emoțională a turistului – condiţie în dezvoltarea turismului rural (2013)

.

Istoria bucătăriei româneşti şi tradiţiile culinare (2012)

.

Turismul activ – garanţia unei vacanţe reuşite petrecute în mediul rural (2012)

.

Dezvolare regională şi turism rural (2012)

.

Circumstanţele involuţiei actualului rural montan românesc – influenţe asupra turismului (2011)

.

Aspecte privind protecţia mediului în localităţile din Bazinul Dornelor (2011)

.

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală – pilon important în dezvoltarea economico-socială a satelor şi sprijinirea activităţilor de turism rural (2011)

.

Potenţialul turistic al României: turism rural în zona montană, pe exemplul judeţului Alba, comuna Arieşeni (2010)

.

Dezvoltarea turismului rural prin politici regionale specifice: Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013 (2010)

.

Resurse de dezvoltare durabilă şi creştere a atractivităţii turistice în Ţara Dornelor (2010)

.

Cercetări statistice privind strategiile globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de structurile de primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ (2009)

.

Modelul francez al turismului rural (2009)

.

Resurse agroturistice în Bazinul Dornelor. Potenţial, valorificare, oportunităţi (2009)

.

Aspecte ale dezvoltării activităților agroturistice prin punerea în valoare a resurselor locale și a produselor tradiționale în regiunea franceză Franche-Comté (2007)

.

Repartizarea geografică și evoluția rețelei de turism rural «Bienvenue à la ferme» în Franța (2007)